Spraytanwinkel

De luxe tanning producten van Bruinzijn.nl worden dagelijks gebruikt en aanbevolen door de beste Spraytansalons.

Algemene Voorwaarden


Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle webshoporders op Bruinzijn.nl.

De gebruiker moet onze voorwaarden aandachtig lezen.

Accountregistratie

Om de Dienst te gebruiken kunnen Gebruikers zich registreren of een Gebruikersaccount aanmaken, waarbij alle vereiste gegevens of informatie op een volledige en waarheidsgetrouwe manier worden verstrekt.
Gebruikers kunnen de Dienst ook gebruiken zonder zich te registreren of een Gebruikersaccount aan te maken. Dit kan echter een beperkte beschikbaarheid van bepaalde kenmerken of functies tot gevolg hebben.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van hun inloggegevens. Om deze reden zijn Gebruikers ook verplicht om de sterkst mogelijke wachtwoorden te kiezen die mogelijk zijn in deze Website.

Door registratie gaan Gebruikers ermee akkoord volledig verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die plaatsvinden onder hun gebruikersnaam en wachtwoord.

Accountopschorting en verwijdering

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om, uitsluitend naar eigen oordeel, Gebruikersaccounts die naar zijn mening ongepast, aanstootgevend of in strijd met deze Voorwaarden zijn te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te verwijderen.

De opschorting of verwijdering van Gebruikersaccounts geeft Gebruikers geen recht op compensatie, schadevergoeding of terugbetaling.

De opschorting of verwijdering van accounts vanwege oorzaken die aan de Gebruiker te wijten zijn, ontslaat de gebruiker niet van de betalingsverplichting voor toepasselijke vergoedingen of prijzen.


Verkoopvoorwaarden

Betaalde Producten

Sommige van de Producten die in deze Website worden aangeboden, als onderdeel van de Dienst, worden geleverd op basis van betaling.

De vergoedingen, de duur en de voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van deze Producten worden hieronder en in de speciale onderdelen van deze Website beschreven.

Productbeschrijving

Prijzen, beschrijvingen of beschikbaarheid van Producten worden beschreven in de betreffende onderdelen van deze Website en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoewel Producten in deze Website met de technisch grootst mogelijke nauwkeurigheid worden gepresenteerd, is de weergave in deze Website via alle middelen (waaronder grafisch materiaal, afbeeldingen, kleuren, geluiden) slechts ter indicatie en houdt deze geen garantie in met betrekking tot de kenmerken van het gekochte Product.

De kenmerken van het gekozen Product worden tijdens het aankoopproces beschreven.

Aankoopproces

Alle stappen die worden ondernomen vanaf het kiezen van een Product tot het plaatsen van een bestelling, maken deel uit van het aankoopproces.

Het aankoopproces omvat deze stappen:

  • Gebruikers moeten het gewenste Product kiezen en hun koopselectie verifiëren.
  • Na controle van de informatie die wordt weergegeven in de koopselectie, kunnen Gebruikers de bestelling plaatsen door deze in te dienen.

Plaatsen van de bestelling

Wanneer de Gebruiker een bestelling plaatst, is het volgende van toepassing:

  • De plaatsing van de bestelling bepaalt het aangaan van de overeenkomst en creëert een verplichting voor de Gebruiker om de prijs, belastingen en eventuele verdere vergoedingen en kosten te betalen, zoals aangegeven op de bestelpagina.
  • Indien het gekochte Product actieve input van de Gebruiker vereist, zoals het verstrekken van persoonlijke informatie of gegevens, specificaties of bijzondere wensen, creëert de plaatsing van de bestelling een verplichting voor de Gebruiker om dienovereenkomstig mee te werken.
  • Bij het plaatsen van de bestelling ontvangen Gebruikers een ontvangstbewijs met de bevestigng dat de bestelling is ontvangen.

Alle kennisgevingen met betrekking tot het beschreven aankoopproces worden verzonden naar het e-mailadres dat de Gebruiker hiervoor heeft opgegeven.

Prijzen

Gebruikers worden tijdens het aankoopproces en vóór het plaatsen van de bestelling op de hoogte gebracht van alle vergoedingen, belastingen en kosten (inclusief eventuele bezorgkosten) die in rekening worden gebracht.

Prijzen in deze Website worden weergegeven:

  • exclusief of inclusief toepasselijke vergoeden, belastingen en kosten, afhankelijk van het onderdeel waarin de Gebruiker bladert.

Betalingsmethoden

Informatie met betrekking tot aanvaarde betalingsmethoden wordt tijdens het aankoopproces aangegeven.

Sommige betalingsmethoden zijn mogelijk slechts beschikbaar onder aanvullende voorwaarden of toeslagen. In deze gevallen kunt u informatie hierover vinden in het betreffende onderdeel van deze Website.

Alle betalingen worden onafhankelijk verwerkt via diensten van derden. Daarom verzamelt deze Website geen betalingsinformatie - zoals creditcardgegevens - maar ontvangt slechts een kennisgeving nadat de betaling is voltooid.

Als betaling via de beschikbare methoden mislukt of wordt geweigerd door de leverancier van de betalingsdienst, is de Eigenaar niet verplicht om de bestelling te uit te voeren. Eventuele kosten of vergoedingen die voortvloeien uit de mislukte of geweigerde betaling zijn voor rekening van de Gebruiker.

Eigendomsvoorbehoud ten aanzien van Producten

De bestelde Producten worden pas eigendom van de Gebruiker nadat betaling van de volledige aankoopprijs door de Eigenaar is ontvangen.

Levering

De leveringen vinden plaats op het door de gebruiker aangegeven adres en op de wijze die in het bestellingsoverzicht staat aangegeven.

Bij aflevering moeten Gebruikers de inhoud van de levering controleren en afwijkingen zo snel mogelijk melden, info@bruinzijn.nl. Gebruikers kunnen het pakket weigeren als het zichtbaar beschadigd is.

Goederen worden geleverd naar de landen of gebieden die zijn aangegeven in het betreffende onderdeel van deze Website.

De levertijden worden in deze Website of tijdens het aankoopproces aangegeven

Mislukte levering

De Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de aflevering als gevolg van onnauwkeurig of onvolledig opgegeven gegevens in de bestelling door de Gebruiker, noch voor schade of vertragingen na overdracht aan de vervoerder indien het vervoer door de Gebruiker is georganiseerd.

Als de goederen niet op het tijdstip of binnen de aangegeven termijn worden ontvangen of opgehaald, worden de goederen teruggezonden naar de Eigenaar, die contact opneemt met de Gebruiker om een tweede bezorgpoging te plannen of om af te spreken hoe verder te gaan.

Tenzij anders overeengekomen, is elke bezorgpoging vanaf de tweede voor rekening van de Gebruiker.


Garanties

Geld-terug-garantie voor goederen

Onverminderd de toepasselijke wettelijke rechten, verleent de Eigenaar Gebruikers het recht om een aankoop waarmee ze niet tevreden zijn te annuleren en terugbetaling te verkrijgen binnen 15 dagen vanaf de dag waarop de gekochte goederen zijn afgeleverd.

De Eigenaar betaalt de prijs van het gekochte Product terug met dezelfde betalingsmethode als de oorspronkelijke transactie.
Om van dit recht gebruik te maken, moeten Gebruikers een ondubbelzinnige kennisgeving aan de Eigenaar sturen. Hoewel een motivatie niet vereist is, wordt Gebruikers vriendelijk verzocht om de reden op te geven voor hun aanspraak op de geld-terug-garantie.

Binnen dezelfde periode als hierboven vermeld, moeten Gebruikers de gekochte goederen ook op eigen kosten aan de Eigenaar retourneren, waarbij ze ervoor zorgen dat deze onbeschadigd, schoon en geschikt voor wederverkoop zijn. Geopende lotion flessen kunnen niet geretourneerd worden. Goederen moeten in de originele verpakking worden geretourneerd. 
Na ontvangst van de goederen zal de Eigenaar controleren of aan alle voorwaarden voor de geld-terug-garantie is voldaan en, indien dit het geval is, de aankoopprijs terugbetalen.